in ,

Bing AI của Microsoft hiện hỗ trợ plugin của bên thứ ba

Microsoft đã thông báo rằng chatbot được hỗ trợ bởi AI của họ, Bing AI, hiện sẽ hỗ trợ các plugin của bên thứ ba. Động thái này nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và mở rộng khả năng của nền tảng. Bằng cách kết hợp các tính năng và công cụ bổ sung do các nhà phát triển độc lập tạo ra, nền tảng chatbot có thể cung cấp các dịch vụ tốt hơn và tương tác với nhiều hệ thống khác nhau. Ngoài ra, động thái này khuyến khích các nhà phát triển đóng góp cho cộng đồng bằng cách phát triển các giải pháp sáng tạo và chuyên biệt.

Theo Microsoft, Bing AI sẽ được tích hợp tốt hơn với Microsoft Edge, với trang web Bing hiện có thể chuyển người dùng sang Edge khi điều hướng bên ngoài giao diện Trò chuyện. Hơn nữa, Bing Chat sẽ nâng cấp khả năng trực quan với đồ thị, biểu đồ và các câu trả lời trực quan hấp dẫn hơn.

Đây là những gì bạn cần biết về hỗ trợ plugin bên thứ ba của Microsoft dành cho Bing AI:

Plugin của bên thứ ba trong chatbot AI là gì?

Hỗ trợ plugin của bên thứ ba trong chatbot AI cho phép kết hợp các tính năng và công cụ bổ sung do các nhà phát triển độc lập tạo ra. Bằng cách tích hợp các plugin này, các nền tảng chatbot có thể mở rộng khả năng của chúng và cung cấp các dịch vụ tốt hơn. Các plugin của bên thứ ba giúp người tạo chatbot đáp ứng nhu cầu riêng của người dùng, đồng thời khuyến khích các nhà phát triển đóng góp cho cộng đồng bằng cách phát triển các giải pháp chuyên biệt và sáng tạo.

Thông báo của Microsoft có ý nghĩa gì?

Thông báo của Microsoft có nghĩa là các nhà phát triển bên thứ ba hiện có thể tạo và tích hợp các plugin của họ vào Bing AI. Điều này sẽ giúp những người tạo chatbot Bing AI đáp ứng nhu cầu riêng của người dùng, mở rộng khả năng của họ và cung cấp các dịch vụ tốt hơn. Nó cũng sẽ khuyến khích các nhà phát triển đóng góp cho cộng đồng bằng cách phát triển các giải pháp sáng tạo và chuyên biệt.

Điều này sẽ tác động như thế nào đến người dùng Bing AI?

Người dùng Bing AI sẽ được hưởng lợi từ nhiều tính năng và khả năng do plugin của bên thứ ba cung cấp. Việc kết hợp các plugin của bên thứ ba sẽ nâng cao trải nghiệm người dùng và cung cấp các dịch vụ phù hợp và được cá nhân hóa hơn.

Những tính năng khác được bao gồm trong bản cập nhật này?

Microsoft cũng đã thông báo rằng Bing Chat sẽ nâng cấp khả năng trực quan với đồ thị, biểu đồ và các câu trả lời trực quan hấp dẫn hơn. Hơn nữa, Bing Chat sẽ được tích hợp tốt hơn với Microsoft Edge, với trang web Bing hiện có thể chuyển người dùng sang Edge khi điều hướng bên ngoài giao diện Trò chuyện. Điều này có thể thực hiện được nhờ khả năng ghi nhớ lịch sử trò chuyện qua các phiên mới.

Written by Linh Nguyễn

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments