Toby For Tabs

Developer:

Với Toby, bạn có thể thiết lập một số danh mục cho các tab, chẳng hạn như “trang web tôi chắc chắn nên xem”, “trang web chơi game” và “công việc” và bạn đặt các tab đang mở của mình dưới dạng thẻ có thể nhấp. Bạn có thể trượt các thẻ này theo thứ tự bất kỳ hoặc chuyển chúng sang một danh mục mới bất kỳ lúc nào, đây là một phương pháp tuyệt vời để thiết lập danh sách ưu tiên các tab cuối cùng sẽ giúp bạn giảm thiểu số lượng mục trong danh sách “cần ghé thăm” của mình.

Nếu bạn tạo tài khoản với Toby, cấu hình tab của bạn cũng sẽ được đồng bộ hóa với máy chủ của công ty, đảm bảo rằng sự cố trình duyệt sẽ không làm gián đoạn sắp xếp ngăn nắp, có trật tự của bạn. Toby sẽ bắt đầu trong mỗi tab trình duyệt mới mà bạn mở, đảm bảo rằng tất cả các trang web bạn muốn truy cập sẽ tiếp tục nhắc bạn rằng chúng tồn tại.

Bạn cũng có thể thêm thẻ “ghi chú” bổ sung nếu bạn cần theo dõi dữ liệu cần thiết hoặc chỉ đơn giản là muốn trò chuyện ngắn gọn về một trang web hoặc danh mục nhất định. Nếu bạn muốn gửi cho bạn bè của mình danh sách tất cả các trang web trò chơi tuyệt vời mà bạn đã thu thập, thì rất đơn giản để chia sẻ các tab có giá trị của toàn bộ danh mục.

Written by Linh Nguyễn

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments