in

Sao lưu mục /var/lib/mysql thế lệnh mysqldump được không?

Có thể bạn thường xuyên sao lưu database mysql bằng lệnh mysqldump. Trên mạng có hướng dẫn bạn một giải pháp khác, đó là sao lưu thư mục /var/lib/mysql. Vậy sao lưu thư mục này có tạo một bản sao lưu đầy đủ của toàn bộ hệ thống máy chủ linux của bạn không, Nó có phải là giải pháp thay thế khả thi cho việc kết xuất các bảng với mysqldump.

Toàn bộ dữ liệu mysql cần thiết có trong thư mục đó không?

Có. Mọi dữ liệu bạn tạo bằng mysql đều nằm ở đây.

Có thể nhập các bảng đơn trong một mysql khác không?

Có nếu bảng đang sử dụng công cụ MyISAM (mặc định). Không nếu nó đang sử dụng InnoDB.

Có thể xảy ra sự cố khi khôi phục các tệp đó trên phiên bản máy chủ MySQL (có thể hơi khác một chút) không?

Có thể là không, và nếu có, bạn chỉ cần thực thi mysql_upgrade để sửa chúng.

Lưu ý khi sử dụng giải pháp này

  • Nếu mysql đang chạy, bạn cần phải chạy lệnh “FLUSH TABLES WITH READ LOCK;” trước để mysql gỡ các khoá bị khoá. Nếu không việc sao chép sẽ thiếu dữ liệu.
  • Cách tốt nhất để sao chép theo cách này là bạn cần tắt service mysql hay là mariadb trước khi chạy lệnh copy để sao chép qua nơi khác.
  • Việc sao lưu và khôi phục các tệp dữ liệu mysql thô chỉ nên được sử dụng trên cùng một phiên bản hệ điều hành/máy chủ. Việc khác nền tảng hoàn toàn có thể xảy ra không tương thích hoặc sửa rất khó khăn.
  • Percona MySQL distro sẽ cho phép bạn thực hiện sao lưu mysql trực tiếp và cung cấp cho bạn các tệp sao lưu có thể được khôi phục bằng cách sao chép vào /var/lib/mysql/. Bạn cần phải chạy Máy chủ Percona cho MySQL để sử dụng tất cả những điều này. Tham khảo thêm tại đây.

 

Written by Linh Nguyễn

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments