in

Zettlr

Zettlr là ứng dụng ghi chú mã nguồn mở miễn phí được thiết kế dành cho người viết học thuật. Nó cung cấp rất nhiều công cụ mạnh mẽ để giúp bạn viết các văn bản học thuật ngay lập tức.

Mục tiêu của ứng dụng rất đơn giản: “Zettlr tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu học thuật và nhân văn, chẳng hạn như những người không có bất kỳ kiến thức nào về code, cuối cùng giải phóng bản thân khỏi phần mềm có giá hàng trăm đô la và có được những ứng dụng mã nguồn mở miễn phí phục vụ tốt cho nhu cầu.”

Written by Linh Nguyễn

Leave a Reply

Exit mobile version