in

Todoist

Với hơn 20 triệu người sử dụng, Todoist là công cụ tuyệt vời để lên kế hoạch cho các dự án cả lớn và nhỏ. Ghi lại các ý tưởng và công việc một cách ngay lập tức khi xuất hiện trong đầu, sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên và quản lý công việc là các tính năng hiệu quả của Todoist.

Đặc điểm nổi bật:

  • Lên kế hoạch cho các dự án lớn và nhỏ.
  • Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên.
  • Hỗ trợ nền tảng: Windows, Mac OS, Android, iOS.
  • Có phiên bản miễn phí hoặc 3$/tháng.

Written by Linh Nguyễn

Leave a Reply

Exit mobile version