in

StableLM: Đối thủ cạnh tranh ChatGPT mã nguồn mở

Thế giới chatbot AI đang nóng lên với việc phát hành StableLM, đối thủ nguồn mở của ChatGPT của OpenAI. Được phát triển bởi Stability AI, công ty đứng sau công cụ tạo hình ảnh AI phổ biến Stable Diffusion, StableLM được thiết kế để dân chủ hóa quyền truy cập vào các mô hình ngôn ngữ tiên tiến.

StableLM đã được phát triển để trở thành một giải pháp nhỏ hơn và hiệu quả hơn hầu hết các mô hình ngôn ngữ khác, chỉ với ba tỷ đến bảy tỷ tham số. Điều này làm cho nó có kích thước từ 2% đến 4% so với mô hình 175 tỷ tham số của ChatGPT, giúp những người có tài nguyên hạn chế dễ truy cập hơn.

StableLM đã được đào tạo trên bộ dữ liệu thử nghiệm mới có tên là “The Pile”, chứa 1,5 nghìn tỷ mã thông báo, lớn hơn ba lần so với bộ dữ liệu được sử dụng để đào tạo hầu hết các mô hình AI. Điều này cho phép StableLM tiếp tục đàm thoại và viết mã với hiệu suất cao.

Mặc dù StableLM vẫn ở phiên bản alpha nhưng nó có sẵn để cài đặt và chạy ngay hôm nay. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn trong kho lưu trữ GitHub, cùng với sổ ghi chép cung cấp thông tin chi tiết về cách sử dụng nó trên máy tính có khả năng GPU hạn chế. Cách dễ nhất để dùng thử StableLM là truy cập trang demo Hugging Face.

StableLM là một mô hình AI hiệu quả cao rất quan trọng đối với Stability AI, vốn muốn StableLM hoạt động trên các hệ thống có chi phí thấp hơn và GPU kém mạnh mẽ hơn. Điều này sẽ làm cho StableLM dễ tiếp cận hơn và giúp dân chủ hóa việc tiếp cận các mô hình ngôn ngữ nâng cao. Là một giải pháp mã nguồn mở, StableLM có sẵn cho tất cả mọi người, không chỉ những người có khả năng mua các công cụ AI đắt tiền.

Về mặt hiệu suất, StableLM vẫn đang ở giai đoạn đầu và chưa được hoàn thiện ở mức tương tự như ChatGPT. Tuy nhiên, StableLM là một đối thủ cạnh tranh đầy triển vọng và có thể sẽ tiếp tục phát triển và cải thiện theo thời gian.

Written by Linh Nguyễn

Leave a Reply

Exit mobile version