in

OpenChatKit – Mọi thứ bạn cần biết về giải pháp thay thế ChatGPT này

AI đang thay đổi cách chúng ta giao tiếp trực tuyến. Từ email đến mạng xã hội, các công cụ AI có thể giúp chúng ta viết những thông điệp hay hơn, nhanh hơn và hấp dẫn hơn. Một trong những công cụ AI phổ biến nhất để giao tiếp trực tuyến là ChatGPT của OpenAI, một mô hình ngôn ngữ mạnh mẽ có thể tạo ra phản hồi văn bản thực tế và mạch lạc dựa trên đầu vào của người dùng.

ChatGPT đã được hàng triệu người dùng và nhà phát triển sử dụng để tạo chatbot cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như dịch vụ khách hàng, giải trí, giáo dục, v.v. Tuy nhiên, ChatGPT không phải là lựa chọn duy nhất để tạo chatbot được hỗ trợ bởi AI. Ngoài ra còn có các lựa chọn thay thế nguồn mở nhằm mục đích cung cấp chức năng và hiệu suất tương tự hoặc thậm chí tốt hơn.

Một trong những lựa chọn thay thế này là OpenChatKit, một nền tảng xây dựng các chatbot chung và chuyên biệt bằng cách sử dụng các mô hình AI và hệ thống truy xuất. OpenChatKit đã được ra mắt gần đây bởi Together, một nhóm các nhà nghiên cứu và nhà phát triển muốn làm cho các mô hình AI nguồn mở dễ tiếp cận và có thể mở rộng hơn.

Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ khám phá OpenChatKit là gì, nó hoạt động như thế nào và những ưu điểm của nó so với ChatGPT.

OpenChatKit là gì?

OpenChatKit là một khung (framework) cung cấp cơ sở mạnh mẽ để tạo cả chatbot chung và chuyên dụng cho các ứng dụng khác nhau. Khung bao gồm:

  • Mô hình ngôn ngữ 20 tỷ tham số được điều chỉnh theo hướng dẫn có thể tạo phản hồi văn bản dựa trên hướng dẫn ngôn ngữ tự nhiên từ người dùng hoặc nhà phát triển.
  • Mô hình kiểm duyệt 6 tỷ tham số có thể lọc ra nội dung không phù hợp hoặc có hại từ đầu vào hoặc đầu ra của người dùng.
  • Một hệ thống truy xuất có thể mở rộng có thể lấy thông tin liên quan từ các trang web và tài nguyên khác nhau để làm phong phú thêm phản hồi của chatbot với các sự kiện và dữ liệu cập nhật.
  • Bộ công cụ và thư viện giúp dễ dàng triển khai, tùy chỉnh và tích hợp chatbot với các nền tảng và dịch vụ khác nhau.

Các mô hình cơ sở của OpenChatKit bắt nguồn từ GPT-NeoX-20B của EleutherAI, một mô hình ngôn ngữ lớn được đào tạo trên một kho dữ liệu văn bản khổng lồ bằng cách sử dụng các tài nguyên điện toán phân tán do các tình nguyện viên trên internet quyên góp. Các mô hình cơ sở sau đó được tinh chỉnh bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng của Together, cơ sở hạ tầng tận dụng các dịch vụ điện toán đám mây âm carbon để giảm tác động môi trường của việc đào tạo AI.

OpenChatKit cũng sử dụng bộ dữ liệu mã nguồn mở có tên là Bộ dữ liệu tổng quát hướng dẫn mở (OIGD), chứa hơn 400 triệu câu hỏi và câu trả lời được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau như Wikipedia, Reddit, Quora và Stack Exchange. Bộ dữ liệu được tạo bởi Together với sự cộng tác của các tổ chức khác như Hugging Face, Kaggle, Common Crawl Foundation, Wikimedia Foundation, Reddit Inc., Quora Inc., Stack Exchange Inc., v.v.

OpenChatKit hoạt động như thế nào?

OpenChatKit hoạt động bằng cách kết hợp ba thành phần chính: phân tích lệnh, tạo phản hồi
và hồi đáp.

  • Phân tích: cú pháp hướng dẫn là quá trình hiểu những gì người dùng hoặc nhà phát triển muốn chatbot thực hiện dựa trên hướng dẫn ngôn ngữ tự nhiên. Ví dụ: nếu người dùng nói “Hãy kể cho tôi nghe về Elon Musk”, trình phân tích cú pháp hướng dẫn sẽ trích xuất các từ khóa có liên quan (ví dụ: “kể”, “về”, “Elon Musk”) và sử dụng chúng để tạo truy vấn cho trình tạo phản hồi.
  • Tạo phản hồi: là quá trình tạo phản hồi văn bản dựa trên các hướng dẫn hoặc truy vấn ngôn ngữ tự nhiên. Ví dụ: nếu trình phân tích cú pháp hướng dẫn tạo truy vấn như “tạo bản tóm tắt bài viết về Elon Musk”, trình tạo phản hồi sẽ sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn của nó để tạo bản tóm tắt ngắn gọn về bài viết về Elon Musk.
  • Truy xuất phản hồi: là quá trình tìm thông tin liên quan từ các nguồn bên ngoài dựa trên các hướng dẫn hoặc truy vấn ngôn ngữ tự nhiên. Ví dụ, nếu trình phân tích cú pháp hướng dẫn tạo một truy vấn như “truy xuất sự thật về Elon Musk”, trình truy xuất phản hồi sẽ sử dụng trình thu thập dữ liệu web của nó để tìm kiếm các trang web có chứa sự thật về Elon Musk và trả lại chúng dưới dạng liên kết hoặc đoạn trích.

Ưu điểm của OpenChatKit so với ChatGPT là gì?

OpenChatKit có một số lợi thế so với ChatGPT về chức năng, hiệu suất, tùy biến và mở. OpenChatKit cung cấp nhiều chức năng hơn ChatGPT về.

Các mô hình cơ sở của OpenChatKit được điều chỉnh cụ thể cho các ứng dụng chatbot sử dụng hướng dẫn ngôn ngữ tự nhiên, trong khi các mô hình cơ sở của ChatGPT được đào tạo trên dữ liệu văn bản chung mà không có bất kỳ định hướng nhiệm vụ cụ thể nào. Điều này có nghĩa là OpenChatKit có thể xử lý phức tạp hơn và hướng dẫn đa dạng hơn ChatGPT, chẳng hạn như tạo tóm tắt, bài thơ, những câu chuyện, mã số,…

Động lực chính đằng sau OpenChatKit là cải thiện các mô hình và tạo ra các mô hình trò chuyện theo nhiệm vụ cụ thể. Các mô hình OpenChatKit có thể thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Điều này bao gồm giải quyết các vấn đề toán học, viết truyện và viết mã, và thậm chí tóm tắt tài liệu.

Written by Linh Nguyễn

Leave a Reply

Exit mobile version