in , ,

Top câu mẫu ChatGPT dùng cho ngành Web Development

Tiếng Anh

I want you to act as a web developer, please code me a snippet that creates a image slider for a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that allows users to reset their password
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that creates a star rating system for a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that creates a slide-in navigation menu for a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that creates a form validation feature for a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that creates a loading animation for a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that creates a weather widget for a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that creates a pop-up notification feature for a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that creates a progress bar for a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that creates a password strength meter for a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that creates a responsive video player for a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that creates a parallax scrolling effect for a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that creates a accordion menu for a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that creates a sticky header for a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that allows users to zoom in and out on images on a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that creates a live search feature for a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that creates a push notification feature for a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that allows users to upload files to a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that creates a modal window for a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that creates a countdown timer for a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that creates a tooltip feature for a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that creates a responsive navigation bar for mobile devices
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that creates a sticky sidebar for a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that creates a drop-down menu for a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that creates a hover effect for images on a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that adds a google map to a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that creates a scroll to top button for a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that creates a lightbox effect for images on a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that creates a breadcrumb navigation for a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that creates a news ticker for a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that creates a responsive grid layout for a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that creates a carousel of images on a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that creates a back-to-top button for a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that creates a lazy loading feature for a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that allows users to filter search results on a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that allows users to submit contact forms and sends the form data to an email address
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that creates a pagination feature for a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that allows users to upload images to a website
I want you to act as a web developer, please code me a snippet that creates a calendar feature for a website

Tiếng Việt

Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi đoạn mã tạo thanh trượt hình ảnh cho trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi một đoạn mã cho phép người dùng đặt lại mật khẩu của họ
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi đoạn mã tạo hệ thống xếp hạng sao cho trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng viết mã cho tôi một đoạn mã để tạo menu điều hướng trượt cho trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi đoạn mã tạo tính năng xác thực biểu mẫu cho trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi đoạn mã tạo hoạt ảnh tải cho trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi đoạn mã tạo tiện ích thời tiết cho trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi đoạn mã tạo tính năng thông báo bật lên cho trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi đoạn mã tạo thanh tiến trình cho trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi một đoạn mã để tạo thước đo độ mạnh mật khẩu cho trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi đoạn mã tạo trình phát video phản hồi cho trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi đoạn mã tạo hiệu ứng cuộn thị sai cho trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi đoạn mã tạo menu đàn accordion cho trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi đoạn mã tạo tiêu đề cố định cho trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi đoạn mã cho phép người dùng phóng to và thu nhỏ hình ảnh trên trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi đoạn mã tạo tính năng tìm kiếm trực tiếp cho trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi đoạn mã tạo tính năng thông báo đẩy cho trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi đoạn mã cho phép người dùng tải tệp lên trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi đoạn mã tạo cửa sổ phương thức cho trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi đoạn mã tạo đồng hồ đếm ngược cho trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi đoạn mã tạo tính năng chú giải công cụ cho trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi đoạn mã tạo thanh điều hướng đáp ứng cho thiết bị di động
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi đoạn mã tạo thanh bên cố định cho trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi một đoạn mã để tạo menu thả xuống cho trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng viết mã cho tôi đoạn mã tạo hiệu ứng di chuột cho hình ảnh trên trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi một đoạn mã để thêm bản đồ google vào trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi đoạn mã tạo nút cuộn lên trên cùng cho trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi đoạn mã tạo hiệu ứng hộp đèn cho hình ảnh trên trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi đoạn mã tạo điều hướng đường dẫn cho trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi một đoạn mã để tạo mã đánh dấu tin tức cho một trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng viết mã cho tôi đoạn mã tạo bố cục lưới đáp ứng cho trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi một đoạn mã để tạo băng chuyền hình ảnh trên trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi đoạn mã tạo nút quay lại đầu trang cho trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi đoạn mã tạo tính năng tải từng phần cho trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi đoạn mã cho phép người dùng lọc kết quả tìm kiếm trên trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi đoạn mã cho phép người dùng gửi biểu mẫu liên hệ và gửi dữ liệu biểu mẫu đến địa chỉ email
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi đoạn mã tạo tính năng phân trang cho trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi đoạn mã cho phép người dùng tải hình ảnh lên trang web
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà phát triển web, vui lòng mã cho tôi đoạn mã tạo tính năng lịch cho trang web

Written by Linh Nguyễn

Mình đang thực hiện trang Trải Nghiệm Số tại địa chỉ trainghiemso.vn, ngoài ra còn là BTV Công Nghệ tại báo VietNamNet. Trang blog này mình tổng hợp lại các bài viết do mình thực hiện, cũng như viết lảm nhảm cho vui.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments