TextMagic

Developer:

TextMagic cung cấp công cụ tạo biểu đồ trực tuyến miễn phí cho phép người dùng tạo biểu đồ Donut, Pie, Bar và Line. Tất cả các kiểu biểu đồ này đều có bố cục đơn giản, hai chiều. Bạn có thể nhập dữ liệu của mình vào vùng Nội dung của công cụ để tạo biểu đồ bánh rán.

Tương tự, có một phần Cài đặt, nơi bạn có thể sửa đổi giao diện bằng cách thay đổi bảng màu và kiểu chữ. Không có tùy chọn bố cục hoặc định dạng nào khả dụng. Tuy nhiên, bạn có tùy chọn để hiển thị hoặc ẩn chú giải trong biểu đồ. Khi chú giải được bao gồm, nó sẽ tuân theo cùng một bảng màu như biểu đồ. Tuy nhiên, nó bù đắp cho bất kỳ thiếu sót nào bằng các lựa chọn thay thế tải xuống.

Sau khi tạo biểu đồ, bạn có thể xuất biểu đồ dưới dạng PNG, PDF hoặc CSV. Ngoài ra, bạn có thể nhận được một liên kết chia sẻ cho biểu đồ và sử dụng nó để chia sẻ trực tuyến.

Điểm nổi bật:

  • Mẫu: Trang web này cung cấp mẫu cho biểu đồ Donut, Pie, Line và Bar.
  • Tùy chọn Import: Dán dữ liệu CSV hoặc thêm dữ liệu vào bảng.
  • Tùy chọn Biểu đồ bao gồm Chủ đề Màu, Phông chữ và Nhãn được xác định trước.
  • Tùy chọn văn bản: Chỉ tiêu đề biểu đồ.
  • Không có thêm tính năng nào khả dụng.
  • Định dạng đầu ra bao gồm PNG, PDF, CSV và Chia sẻ liên kết.

Written by Linh Nguyễn

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments