Menu

Nhật Phúc

Chia sẻ công nghệ

in

Roam Research

Roam là một môi trường ảo để tổ chức và đánh giá kiến thức. Hệ thống dựa trên một biểu đồ có hướng, giải phóng nó khỏi những hạn chế của cây tệp truyền thống.

Mỗi phần thông tin là một nút trong mạng động, cho phép người dùng kết hợp và liên kết các ý tưởng theo nhiều thứ bậc chồng lên nhau. Bất kỳ nút nào đã cho có thể đồng thời chiếm nhiều vị trí, gửi thông tin thông qua các mối quan hệ đã thiết lập và cập nhật biểu đồ với các thay đổi.

Với trọng số được thêm vào sức mạnh của liên kết giữa các nút, Roam trở thành một công cụ ra quyết định và suy luận Bayes. Mục tiêu cuối cùng là mở rộng hệ thống để hỗ trợ tư duy hợp tác, cho phép các nhóm xây dựng bản đồ tinh thần được chia sẻ và đưa ra các phán đoán nhanh hơn, sáng suốt hơn.

Written by Linh Nguyễn

Mình đang thực hiện trang Trải Nghiệm Số tại địa chỉ trainghiemso.vn, ngoài ra còn là BTV Công Nghệ tại báo VietNamNet. Trang blog này mình tổng hợp lại các bài viết do mình thực hiện, cũng như viết lảm nhảm cho vui.

Leave a Reply

Exit mobile version