Numbers

Developer:

Numbers cho phép bạn bắt đầu bảng tính với một trong hơn ba mươi mẫu do Apple thiết kế cho ngân sách gia đình, danh sách kiểm tra, lập hóa đơn và máy tính thế chấp, trong số những mẫu khác.

Chèn văn bản, ảnh, bảng và biểu đồ vào bất kỳ đâu trên canvas trống. Nhận các ý tưởng nhanh chóng và hỗ trợ tích hợp cho hơn 250 tính năng hữu ích. Sử dụng biểu đồ cột, thanh, phân tán và bong bóng tương tác để trực quan hóa dữ liệu của bạn.

Với tính năng cộng tác trong thời gian thực, toàn bộ nhóm của bạn có thể cộng tác đồng thời trên một bảng tính trên Mac, iPad, iPhone và iPod touch — và thậm chí trên PC.

bạn cũng có thể chia sẻ bảng tính của bạn công khai hoặc với các cá nhân được chỉ định, xem ai đang tích cực chỉnh sửa bảng tính và theo dõi con trỏ của người dùng khác để theo dõi các thay đổi của họ.

Written by Linh Nguyễn

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments