in

IndieGala

Indie Gala là chương trình đầu tiên bao gồm âm nhạc với gói trò chơi độc lập. Hầu hết các trò chơi trong gói của họ chỉ cung cấp key Steam để redeem.

Sau khi email key và liên kết tải xuống có mật khẩu cho gói đầu tiên, Indie Gala chuyển sang trang tải xuống nơi những người mua đã nhập cùng một địa chỉ email cho các gói tiếp theo có thể xem tất cả các gói (trừ gói đầu tiên) trên một trang.

Mặc dù Indie Gala có một gói giảm giá, họ thường tổ chức các giờ khuyến mãi, nơi các giao dịch mua bao gồm các bản sao có thể tặng thêm của gói. Ngoài ra còn có các gói nhỏ hơn trong GalaStore như Gói Crazy Machines và Gói phiêu lưu cổ điển hoạt động trên các nguyên tắc cơ bản giống nhau.

Tương tự như Humble Bundle, Indie Gala đã thêm một gói hàng tuần. Một chương trình khuyến mãi được cung cấp cho những gì bạn muốn, thay đổi vào thứ Ba hàng tuần. Một khóa Steam hoặc Desura được cung cấp cho các giao dịch mua từ $ 1 trở lên. Đánh bại mức trung bình thêm các mục bổ sung.

Các gói từng được phát hành

 1. Indie Gala 1
 2. Indie Gala 2
 3. Indie Gala 3
 4. Indie Gala 4
 5. Indie Gala 5
 6. Indie Gala Mobile
 7. Indie Gala 6
 8. Indie Gala Mobile 2
 9. Indie Gala 7
 10. Indie Gala 8
 11. Indie Gala 9
 12. Indie Gala 10
 13. Indie Gala Sim
 14. Indie Gala 11
 15. Indie Gala Magicka
 16. Indie Gala Colossus
 17. Indie Gala Flash
 18. Indie Gala Dwarves
 19. Indie Gala Weekly 1
 20. Indie Gala Mass Effect
 21. Indie Gala Weekly 2
 22. Indie Gala Weekly 3
 23. Indie Gala Mobile 3
 24. Indie Gala Tropico
 25. Indie Gala Dungeons
 26. Indie Gala June
 27. Indie Gala Summer Dream
 28. Indie Gala Summertide
 29. Indie Gala Theatre Of War
 30. Indie Gala Flashpoint
 31. Indie Gala Sigma
 32. Indie Gala Magicka++
 33. Indie Gala October
 34. Indie Gala Red Faction
 35. Indie Gala Halloween Mix
 36. Indie Gala Dirt
 37. Indie Gala Codemasters
 38. Indie Gala Limited
 39. Space Engineers
 40. Indie Gala January
 41. Indie Gala Fire & Sword
 42. Indie Gala Interstellar
 43. StressTest Bundle
 44. Capsule Computers
 45. Rise of Flight Bundle
 46. Real World Racing
 47. Supreme Bundle
 48. Doorways Bundle
 49. Mysterious Bundle
 50. Last Dream Bundle
 51. Tiny Mix Bundle
 52. Blood Knights Bundle
 53. Indie Encore Bundle
 54. Breath of Wind Bundle
 55. July Madness Bundle
 56. August Heat Bundle
 57. Axis Game Factory v2 Bundle
 58. The Grotesque Bundle
 59. Back 2 School Bundle
 60. Early Epics Bundle
 61. bitComposer Bundle
 62. Wartime Bundle
 63. Kiss of Death Bundle
 64. Depths of Fear Bundle
 65. Halloween ’14 Bundle
 66. FlatOut Bundle
 67. The Leadership Bundle
 68. The Mixed Up Bundle
 69. The Feudal Resistance
 70. December Kiss Bundle
 71. The Paradoxical Bundle
 72. Hostile Reaction Bundle
 73. Strategic Storm
 74. Blades of Janus
 75. Steel Warz
 76. Darksiders Bundle
 77. Times of War Bundle
 78. Heart Attack Bundle
 79. Battle for Glory Bundle
 80. Dragon Rock Bundle
 81. The Big Time Bundle
 82. Spring Rush Bundle
 83. Adventure Mega Bundle
 84. Flash Deadly Bundle
 85. Lords of the Fallen Bundle
 86. Bedlam Bundle
 87. Mayhem Mega Bundle
 88. Saints Row Ultimate Franchise Pack Bundle
 89. Painkiller Bundle
 90. Weekend Getaway Bundle
 91. Magicka Mega Bundle
 92. Weekend Getaway Bundle
 93. Indiependence Bundle
 94. Digital Disorder
 95. Summer InSUNity
 96. Kings & Knights Mega Bundle
 97. Hidden Mysteries Bundle
 98. Weekend Getaway Encore Bundle
 99. Trapped Souls Bundle
 100. The Downunder Bundle
 101. Chills & Thrills Bundle
 102. Divergent Kingdoms Bundle
 103. The Sexy Girls Bundle
 104. Deponia Complete
 105. Daedalic Comedy Bundle
 106. Overload Bundle
 107. Grim Trekker Bundle
 108. Grand Ages Medieval Bundle
 109. Friday Funday Bundle
 110. Get Over It Bundle
 111. Deep Simulator
 112. The Insurgency Bundle
 113. MidWeek Attack Bundle
 114. The Lethal Mix Bundle
 115. Deadly Strike Bundle
 116. Renegade Anna Bundle
 117. Lords of the Fallen Complete Bundle
 118. Axis Game Factory Bundle
 119. Made in Hell Bundle
 120. Dead Island Bundle
 121. Eternal Rage
 122. Premium Bundle
 123. The Pitch Dark Bundle
 124. Back to Basics
 125. Creepy Adventurer Bundle
 126. The Hacker Evolution Charity Bundle
 127. Central Command Bundle
 128. Mixcellaneous Bundle
 129. Riddles In The Dark Bundle
 130. Anime Roses Bundle
 131. Sexy Girls Bundle #2
 132. The Entertainment Jam Bundle
 133. The Rockin’ Anime
 134. Take Off Mega
 135. Altered Worlds Bundle
 136. Indie Reaction Bundle
 137. Frontline Assault
 138. Ex_Machina Bundle
 139. Reverse Fusion Bundle
 140. Grab The Games Bundle
 141. Tokyo Anime Mega
 142. Sacred Metro
 143. The AttrAction Bundle
 144. Battle Stations Bundle
 145. The Yrminsul Debut Bundle
 146. Phoenix Online Bundle
 147. Retro Mix Bundle
 148. Secret Legends Bundle
 149. Indie Mosaic Bundle
 150. Smackdown Bundle
 151. Spring Mega Bundle
 152. Psycho Logical Bundle
 153. Reverberation Bundle
 154. Breakout Bundle
 155. The Sexy Fools Special Bundle
 156. Daedalic Mega
 157. Surf’n’Kerf
 158. Indie Parade
 159. Indie Galactic Bundle
 160. Majesco Games Bundle
 161. Steamulating Bundle
 162. Indie Shindy Bundle
 163. Evoland Bundle
 164. Anime Angels Mega Bundle
 165. Artifex Mundi Bundle
 166. 8 Floor Bundle
 167. Indie Life Bundle
 168. Steamy Summer Bundle
 169. Anuman Interactive
 170. Go Postal
 171. Steel & Giants Bundle
 172. Goosebumps Bundle
 173. Raving Aces Bundle
 174. Dagestan Technology Bundle
 175. The Offspring Bundle
 176. Indiepolis Bundle
 177. Dharker Studio Bundle
 178. Indie Xplorer Bundle
 179. Indie Evolution
 180. Artifex Mundi Bundle #2
 181. The Chroma Bundle
 182. Indie Case Z
 183. The DeLucius Bundle
 184. Action & Romance Anime Bundle
 185. Anuman Interactive #2
 186. The Indie Mogul Bundle
 187. The SeXtember Manga Bundle
 188. Secret Octagon
 189. Atomic S.T.A.L.K.E.R. Bundle
 190. Indie Prime
 191. Real Mega Bundle
 192. The Indie Tales Bundle
 193. JetDogs Studios Bundle
 194. Indie Break Off Bundle
 195. Spooktacular Bundle
 196. EQ Games Bundle
 197. Indie Journey
 198. Freddy’s Halloween Bundle
 199. Indie Crusade
 200. Battles & Emprises
 201. The Deep Silver Jumble Bundle
 202. The Indie Zone Bundle
 203. Hazard Reboot
 204. Artifex Mundi Bundle #3
 205. The Extinction Bundle
 206. Apokalypse Countdown Bundle
 207. Power Rage Bundle
 208. Indie Rush
 209. XXL Winter Bundle
 210. Ballistic Finale Bundle
 211. Artifex Mundi Bundle #4
 212. The Odyssey Bundle
 213. Kiss and Chill Bundle
 214. Pixel Dungeons
 215. Leaps and Bounds
 216. Indie Runway Bundle
 217. Indie Aftermath
 218. Blasting Blocks Bundle
 219. The Daedalic Jumble Bundle
 220. Dagestan Technology #2
 221. Chaos Empire
 222. The Insanity Bundle
 223. Reverie Bundle
 224. Indie Mental
 225. The Rockin’ Anime 2 Bundle
 226. Demon’s Dash
 227. Mystic Xscape
 228. Just 1337 Complete
 229. Indie Tangle Bundle
 230. Indiespensable Bundle
 231. The Dark Triumph Bundle
 232. Artifex Mundi Bundle #5
 233. Black Shell Media Bundle
 234. Indie Rocket Bundle
 235. Indie Contingency Bundle
 236. The Heads Up Bundle
 237. Anime Backstage Bundle
 238. Indie Innovation Bundle
 239. Little Nightmares Bundle
 240. Retro Gems Bundle
 241. Black Shell Media Bundle 2
 242. Indie Gravity Bundle
 243. Spaced Out Bundle
 244. Indiestructible Bundle
 245. Indie Extravaganza Bundle
 246. Indie Revenge
 247. Artifex Mundi Bundle #6
 248. The Cossacks Bundle
 249. Indie Quest
 250. S.T.A.L.K.E.R Bundle
 251. The Simply Super Bundle
 252. 1C Company Mega Bundle
 253. Indie Shootout
 254. The Dream Team Bundle
 255. The Dharker Studio 2 Bundle
 256. Boom & Destruction bundle
 257. Daedalic Colossal Bundle
 258. Indie Realms Bundle
 259. The Postal Party Bundle
 260. Sticky Rice Anime
 261. Indie Show
 262. Crystal Anime Bundle
 263. Twinkly Twelve
 264. Indie Fever
 265. Shaman Games Bundle
 266. The Hefty Indie Bundle
 267. Indie Light Bundle
 268. Indie Hooligans
 269. Completionist Bundle
 270. Artifex Mundi Bundle #7
 271. Magical Gates
 272. Anime Treasure
 273. Warhammer Alliance
 274. Indie Delirium
 275. Indie Armada Bundle
 276. Indie Blaster
 277. Indie Shockwave
 278. Indie Mayhem
 279. Anime Wonderland Bundle
 280. Doorways to Halloween Bundle
 281. Indie Genesis Bundle
 282. Indie Challenge Bundle
 283. Indie Wanderlust Bundle
 284. Indie Game Lover Bundle
 285. Anime Sugoi Bundle
 286. The Indie Survivors Bundle
 287. 12 Days of Indie Bundle
 288. Lock & Load Bundle
 289. The Dirty Dozen Bundle
 290. Dagestan Technology Bundle #3
 291. Artifex Mundi Bundle #8
 292. Point & Click Definitive Bundle
 293. Indie Secrets Bundle
 294. The Brainteaser Bundle
 295. Indie Horizon Bundle
 296. Anime Yuri Bundle
 297. Leisure Suit Larry Bundle
 298. Indie Fabric Bundle
 299. Sapphire Lovers Bundle
 300. Indie Arena Bundle
 301. Indie Galaxy Bundle
 302. Doodle Heroes Bundle
 303. Indie Chronicles Bundle
 304. Anime Heaven Bundle
 305. Indie Fleet Bundle
 306. Bang Bang Bundle
 307. Indie Conquest Bundle
 308. Orion Suns Bundle
 309. Microids Bundle
 310. Artifex Mundi Bundle #9
 311. The Phoenix Online 2 Bundle
 312. Indie Stellar Bundle
 313. Cyber Revenge Bundle
 314. Best Of Qumaron Bundle
 315. Lost & Found Bundle
 316. Galactic Strike Bundle
 317. Anime Rhapsody Bundle
 318. Barbarian Taco Bundle
 319. Rocket Force Bundle
 320. Indie Magic Bundle
 321. Midsummer Indie Bundle
 322. Indie Vault Bundle
 323. Turn-Based Definitive Bundle
 324. Flaming Indie Steam Bundle
 325. The Indie Squad Bundle
 326. Chain Reaction Bundle
 327. Slash & Dab Bundle
 328. For Kids Steam Bundle
 329. Hanako Anime Bundle
 330. Indie Side Out Bundle
 331. Indie Revelation Bundle
 332. Majesco Throwback Bundle
 333. Artifex Mundi Bundle #10
 334. Bullid Games Bundle
 335. Kawaii Anime Bundle
 336. Indie Mutation Bundle
 337. Real Fighting Bundle
 338. Dharker Studio Bundle #3
 339. Indie Road Trip Bundle
 340. JetDogs Studios Bundle (#2)
 341. Indie Bomber Bundle

Written by Linh Nguyễn

Leave a Reply

Exit mobile version