Đơn vị MT là gì?

Mét Tấn (Metric ton – MT): Đơn vị tính dựa trên hệ mét.

Quy đổi: 1 MT = 1000 Kg

Ví dụ: số lượng 100MT thì đơn vị MT là gì?

MT là đơn vị cũng giống như Tấn của Viêt Nam, viết tắt của Metric Ton, thường được sử dụng thường xuyên ở Mỹ, nó bằng 1000x100kg, đây là đơn vị quốc tế đa số phải dùng khi xuất nhập khẩu hàng hóa.

Ngoài ra để dễ dàng hơn trong việc tính toán, người ta có thể quy đổi từ thể tích sang khối lượng để tiện cho tính toán giá trị cả của hàng hóa. Lưu ý: Đặc biệt với mặt hàng đỗ tương (đậu nành) người ta cũng dùng đơn vị “giạ” để đo lường. Tuy nhiên để tính giá cả hàng hóa họ có thể quy đổi sang khối lượng.

Quy đổi: 1 giạ (hay bu) đậu nành = 1/ 36.477 MT hay 1MT = 36.477 bu

Tấn theo hệ mét (hoặc Tấn)

Một đơn vị trọng lượng bằng 1.000 kilôgam hoặc xấp xỉ 2.204,6 pound. Kilôgam là đơn vị khối lượng cơ bản trong Hệ Đơn vị Quốc tế (SI) và được chấp nhận hàng ngày như một đơn vị trọng lượng (lực hấp dẫn tác dụng lên bất kỳ vật thể nhất định nào). Kilôgam gần chính xác bằng khối lượng của một lít nước.

Related Posts

Next Post