in ,

Google Sheets và những giới hạn bạn cần biết

Google Sheet có những giới hạn về số ô mỗi sheet, số cột, số dòng,… Bạn nên nắm được để tổ chức dữ liệu của mình cho phù hợp.

Tổng hợp những giới hạn của Google Sheets

Google Sheet hỗ trợ tối đa 5 triệu ô

Một tài liệu trang tính Google chỉ có thể lưu trữ tối đa 5 triệu ô. Lưu ý là 5 triệu ô cho tất cả các sheet, không phải mỗi sheet 5 triệu ô. Trường hợp bạn đạt đến giới hạn 5 triệu ô thì sẽ gặp một bảng thông báo như hình dưới đây hiển thị để cảnh báo.

Google Sheet giới hạn 5 triệu ô

Trường hợp bạn chuyển dữ liệu từ Excel qua Google Trang Tính cũng sẽ gặp giới hạn này. Nếu import file excel hơn 5 triệu ô vào bạn cũng sẽ gặp báo lỗi.

Bạn chỉ tạo được tối đa 18.278 cột

Tối đa bạn có thể có 18.278 cột trong một bảng tính. Khi số cột vượt quá giới hạn này, bạn sẽ nhận được bảng thông báo như hiển thị bên dưới.

Google Sheets và những giới hạn bạn cần biết 1

Google Sheet không giới hạn số hàng, số sheet

Hiện tại Google Sheets không còn giới hạn số hàng và số sheet. Tuy nhiên lưu ý vẫn có giới hạn 5 triệu ô.

Theo mặc định, một bảng tính mới có 26.000 ô (100 hàng và 26 cột). Nếu bạn tuân theo giới hạn hàng và cột này trong mỗi trang tính, bạn có thể chèn tối đa 192 trang tính.

Google Sheet hỗ trợ file tối đa 100MB

Khi bạn chuyển đổi tập tin dữ liệu Excel sang Google Sheets thì kích thước tối đa mà Google Sheet có thể xử lý chỉ là 100MB.

Các giới hạn công thức trong Google Sheet

  • Hàm GoogleFinance: Tối đa 1.000 công thức.
  • Hàm ImportRange: Tối đa 50 công thức.
  • Hàm CONCAT: Bạn có thể ghép tối đa 50.000 ký tự.
  • Hàm ImportHtml, ImportFeed, ImportData, và ImportXml: Tối đa 50 hàm cho dữ liệu ngoài.

Do là một dịch vụ nền web nên Google Sheet có những giới hạn như vậy để tránh trải nghiệm không trọn vẹn. Những giới hạn này là cho hiện tại, có thể trong tương lai các giới hạn sẽ được mở ra thêm.

Written by Linh Nguyễn

Mình đang thực hiện trang Trải Nghiệm Số tại địa chỉ trainghiemso.vn, ngoài ra còn là BTV Công Nghệ tại báo VietNamNet. Trang blog này mình tổng hợp lại các bài viết do mình thực hiện, cũng như viết lảm nhảm cho vui.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments