in

Chat2Stats: Phân tích bất kỳ bảng tính nào bằng ngôn ngữ tự nhiên

  • Giới thiệu về Chat2Stats và các tính năng của nó
  • Hướng dẫn từng bước về cách sử dụng Chat2Stats để phân tích dữ liệu
  • Lợi ích của việc sử dụng Chat2Stats để phân tích dữ liệu

Chat2Stats là một nền tảng phân tích dữ liệu trực tuyến miễn phí cho phép người dùng tương tác với dữ liệu của họ bằng ngôn ngữ đơn giản và tự nhiên. Được hỗ trợ bởi ChatGPT, một mô hình ngôn ngữ AI do OpenAI phát triển, Chat2Stats loại bỏ nhu cầu về bảng tính phức tạp và truy vấn SQL, giúp mọi người có thể truy cập phân tích dữ liệu bất kể trình độ kỹ thuật.

Với Chat2Stats, người dùng có thể tải dữ liệu của họ lên ở định dạng CSV và dễ dàng tạo các truy vấn cơ sở dữ liệu bằng cách nhập chúng bằng ngôn ngữ tự nhiên. Sau đó, AI sẽ diễn giải truy vấn và cung cấp kết quả gần như ngay lập tức trên màn hình. Người dùng cũng có thể xem câu lệnh SQL do AI tạo tự động và sửa đổi truy vấn của họ để nhận được kết quả mong muốn.

Để sử dụng Chat2Stats để phân tích dữ liệu, hãy làm theo các bước đơn giản sau:

  1. Điều hướng đến Chat2Stats và tạo tài khoản miễn phí bằng địa chỉ email hoặc thông tin đăng nhập Google của bạn.
  2. Tạo dự án mới và tải dữ liệu của bạn lên ở định dạng CSV.
  3. Tự động tạo các loại dữ liệu cho từng cột dữ liệu của bạn.
  4. Lưu và di chuyển dữ liệu sang máy chủ Chat2Stats để bắt đầu tạo cơ sở dữ liệu của bạn.
  5. Nhập truy vấn của bạn bằng ngôn ngữ tự nhiên và thực hiện nó để nhận kết quả trên màn hình.

Chat2Stats cũng cung cấp tab xem trước tập dữ liệu nơi người dùng có thể xem trước tập dữ liệu đã được di chuyển. Phiên bản miễn phí của Chat2Stats hạn chế người dùng chỉ sử dụng một bộ dữ liệu với tối đa 100 truy vấn sử dụng các tính năng AI cơ bản. Để loại bỏ giới hạn này, người dùng có thể đăng ký các gói trả phí của họ.

Sử dụng Chat2Stats để phân tích dữ liệu mang lại một số lợi ích. Nó đơn giản hóa quá trình phân tích dữ liệu, giúp mọi người có thể truy cập được. Nó cũng loại bỏ sự cần thiết của các bảng tính và truy vấn SQL phức tạp, tiết kiệm thời gian và công sức. Ngoài ra, Chat2Stats cho phép người dùng tương tác với dữ liệu của họ bằng ngôn ngữ tự nhiên, giúp dễ hiểu và diễn giải kết quả hơn.

Chat2Stats có miễn phí sử dụng không?

Có, Chat2Stats là một nền tảng phân tích dữ liệu trực tuyến miễn phí cho phép người dùng tương tác với dữ liệu của họ bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Chat2Stats hỗ trợ những định dạng dữ liệu nào?

Chat2Stats hỗ trợ dữ liệu ở định dạng CSV.

Chat2Stats tạo các truy vấn cơ sở dữ liệu như thế nào?

Chat2Stats tạo các truy vấn cơ sở dữ liệu bằng cách diễn giải các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên bằng AI.

Chat2Stats có giới hạn nào về số lượng bộ dữ liệu và truy vấn không?

Phiên bản miễn phí của Chat2Stats hạn chế người dùng chỉ sử dụng một bộ dữ liệu với tối đa 100 truy vấn sử dụng các tính năng AI cơ bản. Để loại bỏ giới hạn này, người dùng có thể đăng ký các gói trả phí của họ.

Written by Linh Nguyễn

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments