Cách mở file .WebP trong Photoshop

WebP là một định dạng tệp hình ảnh mới do Google phát triển.

Cách mở file .WebP trong Photoshop 1

Tính năng chính của định dạng này là nó cung cấp cho bạn kích thước tệp nhỏ hơn so với các định dạng thông thường như JPG, PNG và GIF. Khi làm việc trên Photoshop, bạn sẽ không thể mở các tệp có phần mở rộng .webp và bạn sẽ thấy thông báo lỗi này nếu bạn thử.

Với một giải pháp đơn giản, bạn có thể cho phép Photoshop của mình mở, chỉnh sửa và thậm chí lưu hình ảnh ở định dạng .webp. Vì vậy, chúng ta hãy xem các bước đơn giản sau đây để làm điều đó.

Thoát hoặc đóng rồi mở lại ứng dụng Photoshop của bạn.

Vậy là xong, bây giờ bạn có thể mở, chỉnh sửa và lưu hình ảnh dưới dạng .webp trong Photoshop.

Khắc phục sự cố cho người dùng macOS

Nếu bạn gặp thông báo WebPShop.plugin can’t be opened because Apple cannot check it for malicious software, đây là một cách khắc phục đơn giản:

Exit mobile version