Công nghệ

Tài khoản Paypal thỉnh thoảng bị trừ tiền, điều gì đã xảy ra?

December 27, 2018 — by Linh Nguyễn0

main

Công nghệ

Tài khoản Paypal thỉnh thoảng bị trừ tiền, điều gì đã xảy ra?

December 27, 2018 — by Linh Nguyễn0

Nếu bạn có tài khoản Paypal và phát hiện thỉnh thoảng bị trừ tiền, có thể bạn đã đăng ký nhầm tính năng thanh toán tự động trong PayPal đối với một dịch vụ nào đó. Vậy làm sao khắc phục?

Do tính chất là một chiếc ví điện tử, việc hỗ trợ các thao tác như thanh toán tự động là một tính năng thiết yếu của Paypal. Nó có thể giúp bạn trả tiền Office 365, Spotify, Netflix hàng tháng. Tuy nhiên ngoài ra nếu bạn phát hiện thỉnh thoảng theo chu kỳ bạn hay bị trừ tiền tài khoản thì hãy cẩn thận. Có thể bạn đăng ký nhầm thanh toán tự động đối với một dịch vụ nào đó. Và dịch vụ này sẽ “charge” tiền của bạn hàng tuần, hàng tháng, hàng quý hay hàng năm.

Điều này thường xuyên xảy ra khi bạn đăng ký các dịch vụ dạng gói thuê bao như VPN, Hosting, Domains,… cứ đến thời điểm hết hạn thì các dịch vụ này sẽ “charge” tiền tài khoản Paypal của bạn tự động. Thậm chí có nhiều dịch vụ khi bạn đăng ký là miễn phí, nhưng đó chỉ là miễn phí tuần hay tháng đầu, sau đó bạn bị trừ phí. Bạn cần hết sức lưu ý.

Để kiểm tra lại những dịch vụ mà bạn vô tình bật thanh toán tự động, bạn hãy đăng nhập vào tài khoản Paypal của mình, sau đó bấm vào biểu tượng bánh răng trên thanh menu > chọn Financial Information,  ở phần Preapproved payments bạn bấm vào mục Set Automatic Payments.

Danh sách các dịch vụ mà bạn từng đăng ký thanh toán tự động sẽ hiển thị, bạn hãy để ý các mục ở cột StatusActive, đây chính là các mục còn hoạt động (Cancelled là đã hủy). Để hủy một dịch vụ, bạn bấm vào mục tương ứng.

Bấm vào nút Cancel > chọn Yes để hủy dịch vụ.

Vậy là dịch vụ đó sẽ không còn quyền trừ tiền tự động đối với tài khoản Paypal của bạn nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *