Sổ tay lập trình

Python dành cho Windows 10 đã có thể được tải từ Microsoft Store

January 4, 2019 — by Linh Nguyễn0

main

Sổ tay lập trình

Python dành cho Windows 10 đã có thể được tải từ Microsoft Store

January 4, 2019 — by Linh Nguyễn0

Vào hôm nay, người dùng Windows 10 hiện có thể tải xuống gói Python chính thức từ Microsoft Store. 

Python đang là một ngôn ngữ lập trình tuyệt vời. Nó khá mạnh mẽ nhưng dễ học và được cài đặt sẵn trên hầu hết các bản phân phối Linux. Tuy nhiên với Windows thì không phải vậy. Nhưng nay Python đã chính thức được đưa lên chợ ứng dụng Windows.

Trước đây, HĐH của Microsoft không bao gồm cài đặt Python nguyên gốc mà phải tải về bản cài đặt trên trang chủ Python. Tuy nhiên vào hôm nay, người dùng Windows 10 hiện có thể tải xuống gói Python chính thức từ Microsoft Store.

Phiên bản trên store hiện tại là Python 3.7 từ Python Software Foundation có thể được sử dụng để chạy các tập lệnh, gói và sử dụng IDLE hoặc các môi trường phát triển khác. Tuy nhiên, các hạn chế của ứng dụng Store ngăn các tập lệnh Python có được quyền ghi vào các vị trí được chia sẻ như Temp và Windows Registry.

Đây là bản phát hành sớm và Quỹ Phần mềm Python tuyên bố: “Gói Microsoft Store hiện được coi là không ổn định. Đây chỉ là bước khởi đầu của Python, nếu bạn cần một bản tương tác đầy đủ cũng vẫn phải cài từ file cài đặt trên trang chủ Python. ”

Link tải Python trên Microsoft Store tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *