Sổ tay lập trình

Mời bạn tải xuống Visual Studio 2019 và thử nghiệm các tính năng mới ngay hôm nay

March 3, 2019 — by Linh Nguyễn0

main

Sổ tay lập trình

Mời bạn tải xuống Visual Studio 2019 và thử nghiệm các tính năng mới ngay hôm nay

March 3, 2019 — by Linh Nguyễn0

Microsoft vừa chính thức giới thiệu bản Visual Studio 2019 (RC). Phiên bản cuối cùng của Visual Studio 2019 sẽ chính thức ra mắt tại một sự kiện ra mắt trực tuyến vào ngày 2/4.

Microsoft vừa chính thức giới thiệu bản Visual Studio 2019 (RC). Phiên bản cuối cùng của Visual Studio 2019 sẽ chính thức ra mắt tại một sự kiện ra mắt trực tuyến vào ngày 2/4.

Visual Studio 2019 là một ứng dụng phát triển phần mềm rất hoàn chỉnh dành cho cả một nhóm hay một cá nhân. Phiên bản mới nhất có năng suất cao hơn, nhanh hơn, đáng tin cậy hơn và dễ dàng hơn để bắt đầu cho mọi người. Bản phát hành này cũng giới thiệu một vài tính năng mới bao gồm khả năng tái cấu trúc mở rộng, IntelliCode, gỡ lỗi thông minh và các tính năng khác.

Ngay bây giờ, bạn có thể tải xuống Visual Studio 2019 RC từ kênh phát hành, trong khi Visual Studio 2019 Preview 4 có sẵn tại kênh preview. Bạn có thể dễ dàng cài đặt bản dựng Visual Studio 2019 RC nếu bạn đã có cài sẵn phiên bản Visual Studio 2019 Preview và Visual Studio 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *