Sổ tay lập trình

Hướng dẫn cài đặt Python lên CentOS

January 3, 2019 — by Linh Nguyễn0

main

Sổ tay lập trình

Hướng dẫn cài đặt Python lên CentOS

January 3, 2019 — by Linh Nguyễn0

Hôm nay mình ngồi vọc chơi Python trên webserver của mình. Mình dùng CentOS nên ghi chú chỉ toàn cho CentOS. Tuy nhiên đây cũng là một phiên bản Linux thông dụng cho webserver nên hy vọng giúp ích cho bạn.

Python được sử dụng cho nhiều loại ứng dụng từ các trò game đơn giản đến các thuật toán tìm kiếm phức tạp. Python luôn nằm trong top 10 ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất đủ cho thấy nó phổ biến cỡ nào. Để cài đặt Python lên CentOS, bạn có hai giải pháp,

Cách 1: Cài qua Repository

Cách này đơn giản nhất nếu bạn có được một kho lưu trữ (Repository) chứa phiên bản Python cần cài đặt. Mình có thấy một repo chứa bản Python 3.6.4 nên mình hướng dẫn cách cài Python 3.6.4. Các bản Python khác tương tự nếu bạn kiếm được một kho thích hợp.

Bước 1: Kết nối tới server/VPS cần cài qua SSH. Sau đó chạy câu lệnh dưới đây để thêm một repo

sudo yum install -y https://centos7.iuscommunity.org/ius-release.rpm

Bước 2: Cập nhật lại repo bằng câu lệnh

sudo yum update

Bước 3: Tải về và cài đặt Python 3.6.4.

sudo yum install -y python36u python36u-libs python36u-devel python36u-pip

Vậy là bạn đã cài đặt xong, bạn có thể kiểm tra phiên bản bằng câu lệnh:

python3.6 -V

 

CÁCH 2: Cài qua SOURCE code

Bước 1: Đầu tiên bạn cần phải cài bộ Developer Tools bằng câu lệnh:

sudo yum groupinstall -y "Development Tools"

Bước 2: Lên trang chủ của Python, kiếm địa chỉ tải về file Python có đuôi .tar.gz. Sau đó dùng câu lệnh dưới đây để tải về (mình cũng ví dụ bằng bản 3.6.4):

wget https://www.python.org/ftp/python/3.6.4/Python-3.6.4.tar.xz

Bước 3: Dùng hai câu lệnh dưới đây để giải nén bộ Python và truy xuất vào thư mục con Python:

tar -xJf Python-3.6.4.tar.xz
cd Python-3.6.4

Bước 4: Chạy configuration script.

./configure

Bước 5: Bắt đầu cài Python bằng lệnh:

make

Sau khi lệnh make chạy xong, bạn chạy tiếp lệnh:

make install

Lệnh trên chạy xong nữa là bạn đã cài đặt Python hoàn tất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *