Sổ tay lập trìnhSổ tay webmaster

Cách lấy YouTube API để gắn vào trang web khi cần

January 11, 2019 — by Linh Nguyễn0

main

Sổ tay lập trìnhSổ tay webmaster

Cách lấy YouTube API để gắn vào trang web khi cần

January 11, 2019 — by Linh Nguyễn0

Nếu bạn đang thực hiện một ứng dụng trên iOS hay Android, hoặc đang thiết lập một website có liên quan đến việc trích xuất dữ liệu video trên YouTube, lúc này bạn sẽ cần đến YouTube APIs.

Bài viết này hướng dẫn bạn cách đơn giản nhất để lấp một YouTube API nhúng vào ứng dụng hay trang web của mình.

Nếu bạn đang thực hiện một ứng dụng trên iOS hay Android, hoặc đang thiết lập một website có liên quan đến việc trích xuất dữ liệu video trên YouTube, lúc này bạn sẽ cần đến YouTube APIs. Với người dùng cá nhân cần nhu cầu đơn giản, API này hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể làm theo các bước dưới đây để thực hiện:

Bước 1: Vào trang Google Developer, đăng ký hay đăng nhập vào tài khoản.

Bước 2: Vào trang Google Project Console, bấm vào nút CREATE PROJECT.

Bước 3: Nhập vào tên Project ở mục Project Name, sau đó bấm nút CREATE. Project mới có tên do bạn đặt sẽ được tạo, bấm vào tên để bắt đầu cấu hình.

Bước 4: Chuyển qua tab LIbrary, tìm mục YouTube Data API v3, bấm vào, sau đó chọn ENABLE.

Bước 5: Chuyển qua tab Credential, bấm vào nút CREATE CREDENTIAL.

Bước 6: Mục Which API are you using? chọn Youtube Data APIs v3, mục Where will you be calling the API from? chọn loại ứng dụng bạn muốn áp dụng YouTube API (ví dụ Android app, iOS app, Web server,…), ở đây mình chọn Web server. Phần What data will you be accessing? mình chọn Public Data. Xong bấm nút What creditials do i need?

Bước 7: Bạn đã nhập được YouTube API, hãy copy và lưu lại dùng cho nhu cầu của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *